O.W. “Irena”
84-120 Chłapowo, al. Żeromskiego 15
tel. +48 692 972 695
tel. +48 600 624 507
e-mail: owirena407@wp.pl

———————————————————————————